Rennebunytt

Rennebunytt er et informasjonsblad for Rennebu med omegn, og utgis i samarbeid mellom
Rennebu kommune og Mediaprofil as.


Redaktør: Dagfinn Vold, Mediaprofil AS
Red.utvalg: rådmann Birger Hellan (ansv.red.), ordfører Ola T. Lånke, Janne Havdal Nordbø og Evy-Ann Ulfsnes

Adresse:
Rennebunytt, c/o Mediaprofil AS, Myrveien 4 Berkåk, 7391 Rennebu
Telefon: 72 42 76 66 - dagfinn@mediaprofil.no

Abonnement:
Gratis papirversjon til alle husstander i Rennebu, Jerpstad (ned til Meldal sentrum), Kvikne og Soknedal
Alle nummer av Rennebunytt blir også lagt ut som gratis pdf-utgaver

Opplag:
2.600 stk
4 utgaver pr år sendes i tillegg alle som har hytte i Rennebu og på Kvikne - opplag 4.600 stk

Utgivelsesplan og annonsepriser:
se www.rennebunytt.no

Besøk også Rennebunytt på Facebook